دوربین مداربسته امگا، ایمن سازان آپادانا، درب اتوماتیک، آیفون تصویری، جک اتوماتیک

فضای عمومی شهرها در جوامع کنونی بیش از بیش نیاز خود را به مدیریت آشکار می سازد و مدیریت بدون کنترل و نظارت بی معنی است .تعداد بی شمار خودروها که روز به روز بر آنها افزوده می شود و لزوم مدیریت جامع بر مکان های پارک ، علاوه بر ایجاد آرامش و امنیت عمومی به تغییر چهره شهر ها به فضایی متمایز و چشمگیر نیز کمک می کند .وجود و ظهور پارکینگ های متعدد در شهرهای بزرگ دنیا ، خبر از آغاز پروسه ای تازه در شهر سازی می دهد ، مسیری که در آن علاوه بر اهمیت ایجاد فضایی که معماری آن بتواند نیازهای بر حق شهروندان را برطرف کند ، مدیریت صحیح آن نیز ، بر استفاده بهینه و کامل از کلیت و امکانات فضای بوجود آمده ، صحه بگذارد .امروزه وجود ابزارهای الکترونیک و فضای دیجیتال بیش از پیش توانایی های مهندسان را به ظهور رسانده و توانسته آرزوهای چندین ساله آنها را که به دلیل ضعف تکنولوژی غیر قابل پیاده سازی بودند ، جامع عمل بپوشاند .
با تکنولوژی امروز مهندسان خواهند توانست فضای پارکینگ را کاملا کنترل کنند ، مدیریت کنند و حتی زمانی که هیچ پرسنلی وجود ندارد و خود نیز در راهی بسیار دور به سر می برند ، نظم را برقرار  کنند .

مدیریت پاركینگ یكی از مهمترین ابزار در مدیریت شهر ی است . سطوح مختلف امكانات پاركینگ می تواند بر كارایی ترافیك و كیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد . تصمیمات نادرست و مدیریت غیر استاندارد موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم ترافیكی شهری ٬ صدمه و تخریب محیط زیست ٬ افزایش در هزینه های ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود . بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای كافی برای پارك و در نهایت هزینه زیاد ساختن امكانات پاركینگ ٬ ارزیابی دقیق برای مدیریت و مكانیابی پاركینگ را ضروری ساخت . سیاست گذاران بخش حمل و نقل در سالهای اخیر به پارکینگ توجه بیشتری کرده و از آن به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای رفع مشکلات ترافیک موجود و تراکم شهری نام می برند. همین امر باعث شده که تحقیقات گسترده ای در جنبه های مختلف پارکینگ و تقاضای پارکینگ انجام شود.